Hvornår er teambuilding effektivt?

mindre end 1 minutters læsning

Virksomheder laver teambuilding i det håb, at de bliver mere effektive. Men så let er det ikke. Forskning viser

  • at teambuildingsøvelser har ofte en god effekt på teammedlemmernes indstilling til og opfattelse af hinanden
  • at teambuildingsøvelser har ofte kun lille indvirkning på teamets resultater

Man skal altså skelne mellem teambuildingøvelser, der fokuserer på sociale forhold og øvelser, der fokuserer på opgaverelaterede præstationer. Selvom folk bliver sat i problemløsningssituationer med deres kollegaer, ser det ikke ud til, at de bliver bedre til at løse de daglige opgaver, når kurset er slut. Hvis man skal forbedre effektiviteten i det daglige arbejde, skal man arbejde målrettet og struktureret med arbejdsprocesser mv. Men man kan altså forbedre trivslen, så folk er gladere for deres arbejde.

Teambuilding er altså ikke et vidundermiddel.

Her er et slideshow der indeholder noget grundlæggende teori om teambuilding: